24G logo
0 0

Servicevilkår

VILKÅR FOR ANVENDELSE
www.24genetics.com

 

"24GENETICS, SL" (herefter 24Genetics) er dedikeret til udførelsen af ​​DNA-tests og genetiske rapporter, som det kommercialiserer under varemærket "24Genetics", både i detailhandlen, gennem direkte salg til slutforbrugere og gennem sit eget netværk af distributører.
I overensstemmelse med bestemmelserne i lov 34/2002 af 11. juli 2002 om informationssamfundstjenester og elektronisk handel fortsætter 24Genetics med at give klare, forståelige og utvetydige oplysninger om vilkårene for brug af denne hjemmeside.
Dette dokument fastlægger vilkårene for brug og regulerer adgangen, navigationen og brugen af ​​webstedet, der er placeret på URL'en www.24genetics.com (herefter "hjemmeside eller "webside").

 

I. ACCEPT AF VILKÅRENE FOR BRUG AF DENNE WEBSTED

Adgang til denne hjemmeside er udelukkende brugerens ansvar.
Ved at tilgå, gennemse eller bruge hjemmesiden bliver den besøgende en bruger (herefter "brugeren") og indebærer fuld, fuldstændig og uforbeholden accept af hver og en af ​​BRUGSVILKÅRENE inkluderet i dette dokument, som skal have samme gyldighed og effektivitet som enhver skriftlig og underskrevet kontrakt.
Deres overholdelse og overholdelse skal kunne håndhæves over for enhver person, der tilgår, gennemser eller bruger hjemmesiden.
Hvis du ikke er enig i de angivne vilkår, skal du ikke få adgang til, gennemse eller bruge det samme.

 

II. FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT OG DET ÆNDRINGER

Dette dokument regulerer adgangen, navigationen og brugen af ​​hjemmesiden, uden at det berører det faktum, at 24Genetics forbeholder sig retten til at ændre de betingelser, der kræves for dets adgang eller brug, uden forudgående varsel.
Ændringer til vilkårene og betingelserne i dette dokument vil blive offentliggjort i samme form, som det vises i, eller gennem enhver form for kommunikation rettet til brugere.
Den midlertidige gyldighed af dette dokument falder derfor sammen med tidspunktet for dets eksponering, indtil det er helt eller delvist ændret, på hvilket tidspunkt det ændrede dokument træder i kraft.
Adgang, navigation og brug af hjemmesiden efter ikrafttrædelsen af ​​ændringerne eller ændringerne indebærer accept.
Da disse VILKÅR FOR ANVENDELSE er genstand for ændringer og opdateringer, kan den version, der udgives af 24Genetics, være forskellig hver gang brugeren tilgår hjemmesiden, og derfor skal brugeren læse VILKÅR FOR BRUG, hver gang han/hun tilgår hjemmesiden.

 

III. OBS PÅ BRUGEREN

24Genetics (for identifikation, se venligst den JURIDISKE MEDDELELSE), som den part, der er ansvarlig for hjemmesiden og udbyderen af ​​den service, der tilbydes via denne hjemmeside, tilbyder brugerne en BRUGERSERVICE, tilgængelig fra mandag til fredag ​​fra kl. 9 til kl. som den vil være opmærksom på alle forespørgsler, klager og forslag i forbindelse med leveringen af ​​nævnte service.
Konkret vil kommunikationskanalen være via følgende e-mailadresse: info@24genetics.com
24Genetics vil svare på klager eller forespørgsler modtaget på kortest mulig tid.

 

IV. IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER OVER WEBSTEDET OG DET INDHOLD

24Genetics er ejer eller, alt efter omstændighederne, har de tilsvarende licenser til udnyttelsesrettighederne til intellektuel og industriel ejendomsret på hjemmesiden, samt af alt indhold, der tilbydes deri, herunder, men ikke begrænset til, selve platformen, tekster, fotografier eller illustrationer, logoer, varemærker, grafik, design, grænseflader eller enhver anden information eller indhold og tjenester, der er tilgængelige gennem samme.
Det skal under ingen omstændigheder forstås, at brugerens adgang, browsing og brug af hjemmesiden indebærer afkald, transmission, licens eller hel eller delvis overførsel af nævnte rettigheder fra 24Genetics. Ved at få adgang til webstedet erhverver brugeren ret til at bruge indholdet og/eller tjenesterne på webstedet inden for et nationalt omfang og udelukkende med det formål at nyde fordelene ved tjenesten i overensstemmelse med dette dokument.
Henvisninger til varemærker eller handelsnavne eller andre karakteristiske tegn, uanset om de ejes af 24Genetics eller tredjeparter, indebærer forbud mod deres brug uden samtykke fra 24Genetics eller deres legitime ejere. På intet tidspunkt, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt af 24Genetics, giver adgang, browsing eller brug af webstedet eller dets indhold brugeren nogen som helst ret over de karakteristiske tegn, der er inkluderet deri.
Alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til indholdet af hjemmesiden er forbeholdt, og det er især forbudt at ændre, kopiere, reproducere, offentligt kommunikere, gøre tilgængeligt, transformere eller distribuere, på nogen måde og i nogen form, helt eller delvist af indholdet deri, til offentlige eller kommercielle formål, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra 24Genetics eller, hvor det er relevant, fra ejeren af ​​de tilsvarende rettigheder.
Ligeledes er det forbudt at fjerne eller manipulere copyright-indikationerne eller andre kreditter, der identificerer rettighedshaverne til indholdet på webstedet, såvel som de tekniske beskyttelsesanordninger, digitale fingeraftryk eller enhver beskyttelsesmekanisme eller information, der er inkorporeret deri.

 

V. HYPERLINKS

A) Hyperlinks til 24Genetics-webstedet på andre platforme og websteder eller sociale netværk.
Etableringen af ​​hyperlinket indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af ​​et forhold mellem 24Genetics og ejeren af ​​webstedet, hvor det er etableret, eller 24Genetics' accept og godkendelse af sidstnævntes indhold eller tjenester.
Brugere og generelt de personer, der har til hensigt at oprette hyperlinks mellem deres webside og denne side, skal overholde følgende regler:

1.) Forudgående tilladelse fra 24Genetics er ikke påkrævet, når hyperlinket kun giver adgang til hjemmesiden, så det ikke gengiver det på nogen måde. Enhver anden form for hyperlink kræver skriftlig tilladelse fra 24Genetics.

2.) Hyperlinks fra sider, der indeholder temaer, navne, materialer, information eller indhold, der er ulovligt, ulovligt, ærekrænkende eller i strid med moral eller almindeligt accepteret god skikke eller offentlig orden, eller som krænker tredjeparters rettigheder, er forbudt.

3.) Der må ikke oprettes rammer med denne webside eller på denne webside.
4.) Der må ikke fremsættes falske, unøjagtige eller stødende udtalelser eller indikationer om denne webside eller om indholdet leveret af den, eller om 24Genetics, dets direktører, medarbejdere, samarbejdspartnere eller personer relateret til siden af ​​nogen grund, eller om dens brugere .

5.) Det skal ikke anføres eller underforstås, at 24Genetics har godkendt hyperlinket, eller at det på nogen måde har overvåget eller påtaget sig indholdet, der tilbydes eller gøres tilgængeligt på den webside, hvor hyperlinket er etableret.

6) Med undtagelse af de tegn, der udgør en del af selve hyperlinket, må websiden, hvorpå hyperlinket er etableret, ikke indeholde noget varemærke, kommercielt navn, pålydende, logo, slogan eller andre karakteristiske tegn, der tilhører 24Genetics. Derfor må hyperlinket kun indeholde det, der er strengt nødvendigt for at identificere destinationen for hyperlinket.
Ligeledes kan 24Genetics selv stille links til rådighed for brugerne gennem forskellige værktøjer og applikationer, der giver brugerne adgang til webstedet fra forskellige sider. Medtagelsen af ​​disse links er udelukkende med det formål at lette brugernes adgang til hjemmesiden.
Etableringen af ​​disse links indebærer ikke eksistensen af ​​noget forhold mellem 24Genetics og ejeren, producenten eller distributøren af ​​platformen, hvor linket er placeret, eller accept og godkendelse af førstnævnte af indholdet eller tjenesterne på de platforme, der omdirigerer, være ejeren, producenten eller distributøren eneansvarlig for dem.
I intet tilfælde deler 24Genetics personlige oplysninger om dets brugere med Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube eller noget andet socialt netværk, der kan være inkorporeret på webstedet, og dets eneste formål er det, der er fastlagt i dette dokument, såvel som i FORTROLIGHED POLITIK for hjemmesiden. I denne forstand vil al den information, som brugeren ønsker at give til disse platforme, være under hans/hendes eget ansvar, og 24Genetics vil ikke gribe ind i denne proces.
Aktiveringen og brugen af ​​disse links kan indebære identifikation og autentificering af brugeren (ved hjælp af login eller adgangskode) på de tilsvarende platforme, helt uden for hjemmesiden og uden for 24Genetics kontrol. Ved at få adgang til eksterne netværk går brugeren ind i et miljø, der ikke er kontrolleret af 24Genetics, for hvilket 24Genetics ikke påtager sig noget ansvar for sikkerhedsindstillingerne i disse miljøer.
Da 24Genetics ikke har kontrol over indholdet, der hostes på sådanne kanaler, anerkender og accepterer brugeren, at 24Genetics ikke påtager sig noget ansvar for det indhold eller de tjenester, som brugeren kan få adgang til på sådanne websteder, eller for noget indhold, produkter, tjenester, reklamer eller andet materiale, der er tilgængeligt på sådanne websteder. Af denne grund skal brugeren være yderst forsigtig i evalueringen og brugen af ​​de oplysninger, indhold og tjenester, der findes i de tilknyttede kanaler, og med hensyn til egne eller tredjemands oplysninger, som han/hun ønsker at dele i disse kanaler.
B) Hyperlinks etableret på 24Genetics hjemmeside til andre hjemmesider
Hjemmesiden kan vise links til andre websider ved hjælp af forskellige knapper, links, bannere, indlejret indhold mv.
24Genetics informerer om, at disse websider administreres direkte af tredjeparter, således at 24Genetics ikke har nogen magt eller midler, hverken menneskelige eller tekniske, til på forhånd at kende, kontrollere eller godkende al information, indhold, produkter eller tjenester leveret af andre platforme, hvortil der linkes. kan etableres fra hjemmesiden.
Følgelig kan 24Genetics ikke påtage sig nogen form for ansvar for noget som helst aspekt relateret til nogen platform eller webside, hvortil der kan oprettes et link fra hjemmesiden. Specifikt, og som eksempel og ikke begrænsning, kan 24Genetics ikke påtage sig nogen form for ansvar for sin drift, adgang, data, information, filer, kvalitet og pålidelighed af sine produkter og tjenester, sine egne links og/eller noget af dets indhold, generelt; heller ikke for vira eller andre skadelige elementer, der kan forårsage ændringer i brugerens computersystem eller i dens dokumenter eller filer.
Hvis brugere har reel viden om, at de aktiviteter, der udføres gennem disse tredjeparts websider, er ulovlige eller strider mod moral og/eller offentlig orden, skal de straks underrette 24Genetics, så linket til sådanne websider kan blive deaktiveret.
Under alle omstændigheder indebærer etableringen af ​​enhver form for link fra hjemmesiden til en anden webside ikke, at der er nogen form for relation, samarbejde eller afhængighed mellem 24Genetics og den person, der er ansvarlig for den eksterne webside.
Sådanne hyperlinks udgør heller ingen forslag eller anbefaling fra 24Genetics side.

 

VI. REGLER FOR BRUG AF WEBSTEDET

Brugeren indvilliger i at gøre korrekt brug af hjemmesiden og dens indhold i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning og dette dokument samt i overensstemmelse med reglerne for sameksistens, sædelighed og almindeligt accepteret god skik og i overensstemmelse med advarslerne og instruktioner, der bringes til hans/hendes opmærksomhed, enten ved hjælp af dette dokument eller gennem et hvilket som helst andet sted i indholdet, der udgør webstedet.
Det er derfor ikke tilladt (og derfor vil konsekvenserne være udelukkende brugerens ansvar) at få adgang til eller bruge hjemmesiden til ulovlige eller uautoriserede formål, uanset om de har et økonomisk formål eller ej.
Især og uden at følgende liste er udtømmende, men blot illustrativ, er det forbudt:
– Brug hjemmesiden og alt dens indhold til formål eller med virkninger, der er ulovlige, forbudt i henhold til dette dokument eller af gældende lovgivning.
– Brug hjemmesiden på enhver måde, der kan forårsage skade, afbrydelser, ineffektivitet eller defekter i dens drift eller i en tredjeparts computer.
– Brug hjemmesiden til transmission, installation eller offentliggørelse af virus, ondsindet kode eller andre skadelige programmer eller filer
– Brug hjemmesiden på en måde, der udgør en krænkelse af rettighederne tilhørende 24Genetics eller enhver tredjepart, eller som kan forårsage - direkte eller indirekte - enhver form for skade eller skade
– Brug hjemmesiden til at transmittere eller offentliggøre materiale af ærekrænkende, stødende, racistisk, vulgær, nedværdigende, pornografisk eller obskøn eller truende karakter, eller som kan forårsage irritation for enhver person
– Brug hjemmesiden på en ulovlig måde, mod god tro, moral og offentlig orden.
– At få adgang til eller interagere med webstedet under en falsk identitet, udgive sig for at være en tredjepart, bruge en profil eller udføre enhver anden handling, der kan føre til forvirring med hensyn til identiteten af ​​oprindelsen af ​​en meddelelse
- Få uautoriseret adgang til enhver sektion af hjemmesiden, andre systemer eller netværk forbundet til den, enhver 24Genetics-server, ved hacking eller forfalskning, password-mining eller andre illegitime midler
– Brud på, eller forsøg på at bryde, sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltningerne på webstedet eller ethvert netværk, der er forbundet til webstedet, eller de sikkerheds- eller beskyttelsesforanstaltninger, der er iboende i indholdet, der hostes på webstedet
– Foretag enhver handling, der forårsager uforholdsmæssig eller unødvendig belastning af hjemmesidens infrastruktur eller 24Genetics' systemer eller netværk, samt systemer og netværk forbundet til hjemmesiden; og
– Indtastning af data, der er åbenlyst falsk.
Brugerens brud på en af ​​ovenstående forpligtelser kan føre til, at 24Genetics vedtager de passende foranstaltninger, der er beskyttet ved lov og i udøvelsen af ​​sine rettigheder eller forpligtelser, og kan føre til sletning eller blokering af den krænkende brugers konto uden mulighed for kompensation til brugeren for eventuelle skader.
24Genetics forbeholder sig retten til at fjerne ethvert indhold, bidrag eller kommentarer, der er i strid med lov, moral eller offentlig orden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der krænker personens værdighed, er diskriminerende, racistiske, fremmedfjendske, i strid med ungdom eller barndom, pornografisk eller mod offentlig sikkerhed.
Under alle omstændigheder vil 24Genetics ikke være ansvarlig for meninger udtrykt af brugere gennem fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

 

VII. ANSVAR OG GARANTIER

24Genetics erklærer, at det har truffet alle nødvendige foranstaltninger inden for dets muligheder og den nyeste teknologi for at garantere, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at minimere systemfejl, både fra et teknisk synspunkt og med hensyn til det offentliggjorte indhold, som samt at undgå eksistensen og overførslen af ​​vira og andre komponenter, der er skadelige for brugernes computersystemer.
Men under alle omstændigheder kan 24Genetics ikke garantere eller holdes ansvarlig for:
– den fuldstændige sandfærdighed, nøjagtighed, pålidelighed, anvendelighed og aktualitet af absolut alt indholdet på webstedet;
– tilgængeligheden og kontinuiteten i driften af ​​hjemmesiden, dvs. fraværet af afbrydelser eller fejl i adgangen til hjemmesiden;
– fejl eller afbrydelser i telekommunikationsnetværkene, der forårsager suspension, annullering eller afbrydelse af portalens tjeneste under leveringen af ​​den samme eller med tidligere karakter; ingen af
– fravær af vira, orme eller andre skadelige computerelementer (brugeren er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​passende værktøjer til påvisning og desinfektion af skadelige computerprogrammer).
Som følge heraf, og som en opsummering, garanterer 24Genetics ikke og er ikke ansvarlig for: (i) den fortsatte drift af hjemmesiden, tilgængeligheden af ​​adgang til den og den gode kvalitet af dens drift; (ii) fraværet af fejl i indholdet af hjemmesiden; (iii) fraværet af vira eller andre skadelige elementer på webstedet eller på serveren, der leverer det; (iv) webstedets usårlighed eller umuligheden af ​​at bryde de sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget for det; (v) manglende anvendelighed eller ydeevne af indholdet på webstedet; (vi) skader eller skader forårsaget, på sig selv eller til en tredjepart, af enhver person, der overtræder betingelserne, reglerne og instruktionerne fastsat af 24Genetics; og (vi) opfyldelsen af ​​den forventning om nytte, som brugerne kan have tillagt siden og dens indhold.
24Genetics forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage så mange ændringer og modifikationer, som det finder passende og nødvendige for websiden, uden forudgående varsel.
VIII. SUSPENSERING AF WEBSTEDET SOM EN SANKTION
24Genetics forbeholder sig retten til at suspendere, ændre, begrænse eller afbryde, enten midlertidigt eller permanent, adgangen til, browsing, brug, hosting eller download af indhold eller brug af tjenester på webstedet, med eller uden forudgående varsel, til brugere, der overtræder nogen af bestemmelserne beskrevet heri, uden mulighed for brugeren at kræve kompensation for denne årsag.

 

IX. ÆNDRING AF HJEMMESIDE OG VARIGHED AF SAMME

24Genetics forbeholder sig retten til at ændre præsentationen, konfigurationen og indholdet af hjemmesiden uden forudgående varsel.
Ligeledes kan 24Genetics opsige, suspendere eller afbryde, når som helst og uden forudgående varsel, adgangen til indholdet af hjemmesiden, uden mulighed for brugeren at kræve nogen som helst kompensation. Efter en sådan opsigelse forbliver forbuddene mod brug af indholdet angivet i dette dokument i kraft.

 

X. Ugyldighed af Klausulerne

I tilfælde af, at en bestemmelse i dette dokument erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, helt eller delvist, af en domstol, domstol eller kompetent administrativt organ, skal en sådan ugyldighed eller uhåndhævelse ikke påvirke de resterende bestemmelser heri.

 

XI. JURISDIKTION

For alle spørgsmål, der måtte opstå vedrørende fortolkning, anvendelse og overholdelse af disse VILKÅR FOR ANVENDELSE af webstedet, samt for løsning af enhver retstvist, der opstår fra eller relateret til webstedet, er 24Genetics og brugeren enige om at underkaste sig jurisdiktionen af domstole og domstole i byen Madrid (Spanien), der udtrykkeligt giver afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.

 

XII. GÆLDENDE LOV

Disse VILKÅR FOR BRUG er underlagt spansk lov.

 

XIII. KONTAKT ADRESSE

For enhver afklaring vedrørende disse brugsbetingelser eller andre aspekter, har brugeren følgende adresser til sin rådighed:
Hovedkvarter for "24GENETICS, SL": Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. etage, Madrid (CP 28046).
Email adresse: info@24genetics.com
Telefonsupport: +34 910 059 099

 

Denne engelske version af dokumentet er kun til orientering og har ingen juridisk værdi, så den eneste juridisk bindende version af denne aftale er den spanske version, som kan konsulteres på https://24genetics.es/terminos-de-uso/

 

 

  0
  Din Indkøbskurv
  Din kurv er tom
   Beregn fragt
   Anvend Kupon