24G logo

Servicevilkår del servicio

JURIDISKE BETINGELSER

ANVENDELSESVILKÅR OG BRUG AF WEB-STEDET

1. GENERELLE ASPEKTER.

1.1 Identifikation af data fra 'informationssamfundstjenesteudbyderen' (24Genetics SL)

I overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002, om informationssamfundstjenester og elektronisk handel, er du informeret om, at 24Genetics SL – hvis handelsnavn på denne portal er 24Genetics.com – (herefter "24Genetics.com"), er en virksomhed registreret i Madrid Mercantile Registry, med CIF B86093812, er ejer af den aktivitet, der blandt andet udføres gennem hjemmesiden https://www.24Genetics.com. 24Genetics.com hjemsted er placeret på Juan Montalvo 17 i Madrid, Spanien og firmaadresse er i den Paseo de la Castellana 95 Plant 15A 28046 i Madrid. Hvis du ønsker at kontakte os, kan du kontakte handelsadressen samt via e-mail: [e-mail beskyttet].

1.2 Godkendelse og gyldighed af de generelle betingelser.

Både navigation og brug og / eller erhvervelse af nogen af ​​de tjenester, der tilbydes på denne hjemmeside, tillægger dig betingelsen for brugeren og indebærer din fulde og uforbeholdne accept af hver enkelt af de generelle betingelser (herefter "Generelle vilkår"), der gælder på det tidspunkt, hvor du som bruger (herefter "brugeren") får adgang til siden https://www.24Genetics.com (herefter "websiden" eller blot "internettet"). 24Genetics.com kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse almindelige betingelser ved at offentliggøre sådanne ændringer på hjemmesiden for at kunne blive kendt af brugerne til enhver tid og forbeholder sig ret til at ændre ensidigt i til enhver tid og uden forudgående varsel, præsentation, konfiguration og indhold på websiden samt de betingelser, der er nødvendige for dets brug. Derfor anbefaler 24Genetics.com, at brugeren udskriver eller gemmer og under alle omstændigheder læser de generelle betingelser hver gang han får adgang til websiden. På samme måde forbeholder den sig ret til at suspendere eller opsige hele eller en del af de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, til enhver tid og uden forudgående varsel.

2. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN.

2.1 Brug af websiden.

Brugeren accepterer at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med loven, disse vilkår, moral og generelt accepterede gode skikke og den offentlige orden, at reagere imod 24Genetics.com eller tredjeparter for eventuelle skader Det kan skyldes overtrædelsen af ​​forpligtelsen. Brugeren må ikke bruge hjemmesiden til ulovlige formål eller virkninger, der strider mod bestemmelserne i disse, skader de rettigheder og andres interesser Generelle Betingelser eller på nogen måde skader, deaktivere, overbelaste, eller forringe hjemmeside eller den server, som den er vært for, eller forhindre dens normale brug eller nydelse. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt til brug for nogen af ​​de tjenester, der indgår i hjemmesiden, at indtaste et brugernavn (i det følgende, "login") og adgangskode (i det følgende, "password"), User forpligter sig til at gøre flittigt brug ikke længere til rådighed for tredjeparter dit login og password og skal underrette 24Genetics.com straks tab, tyveri eller andre omstændigheder, der kunne have kompromitteret tavshed om det.

2.2 Forpligtelser for brugeren.

Generelt accepterer brugeren at overholde disse generelle betingelser samt overholde de særlige advarsler eller brugsanvisninger, der er indeholdt deri eller på hjemmesiden og altid handle i overensstemmelse med loven, god told og kravene om god tro, ved hjælp af den omhu i forhold til arten af ​​den service nydes ved at afstå fra at bruge hjemmesiden på nogen måde, der kan hindre, skade eller forringe den normale funktion, ejendom eller rettigheder 24Genetics.com, deres leverandører, resten af ​​brugere eller generelt tredjepart. Konkret og uden at indebære nogen begrænsning på forpligtelse, som brugeren i almindelighed overensstemmelse med det foregående stykke, Brugeren accepterer på brugen af ​​hjemmesiden, samt i at yde service til: (i) i tilfælde af registrering, er brugeren forpligtet til at sandfærdigt give oplysninger og holde dem opdateret; (II) ikke at indføre, opbevare eller distribuere i eller fra hjemmesiden, oplysninger eller materiale, der er ærekrænkende, injurierende, obskønt, truende, fremmedfjendske, tilskynder vold, forskelsbehandling på grund af race, køn, ideologi, religion eller enhver anden betingelse eller social eller personlig omstændighed (s. f.eks. for sundhedsmæssige forhold) eller på nogen måde overtræder moralsk, offentlig orden, grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder, ære, privatliv eller billede af tredjeparter og generelt de gældende bestemmelser; (III) ikke at indføre, opbevare eller overføre via Websitet enhver computer-program, data, virus, kode, hardware eller telekommunikationsudstyr eller ethvert andet instrument eller elektronisk eller fysisk enhed, der er i stand til at forårsage skade på hjemmesiden, i nogen af ​​de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, eller nogen af ​​de udstyr, systemer eller netværk 24Genetics.com, enhver bruger, 24Genetics.com udbydere eller generelt tredjemand, eller på anden måde være i stand til at forårsage enhver form for ændring eller forhindre normal drift deraf (IV) til korrekt vogte login og password, der er leveret af 24Genetics.com til brugerne som identifikatorer og nøgler for adgang til tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, at aftale ikke at overføre dens anvendelse eller tilladelse adgang til dem fra tredjeparter, holde 24Genetics.com harmløs og antage brugeren ansvaret for de skader, der måtte være afledt af deres forkerte brug.

2.3 ansvarsfraskrivelse

24Genetics.com er kun ansvarlig for eventuelle skader, som brugeren måtte lide som følge af brugen af ​​websiden, når skaderne direkte kan henføres til ham. Med hensyn til information og indhold på hjemmesiden eller som kunne tilgås følge linkene etablerede deri, er 24Genetics.com ikke garantere på nogen måde, eller adgang på ethvert givet tidspunkt sådanne oplysninger og indhold eller dets nøjagtighed eller den faktiske eller opdatere eller egnethed eller egnethed til formål Bruger er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der måtte opstå i forbindelse med transmission, distribution, lagring, tilgængelighed, modtagelse, opnåelse eller adgang til indholdet på websiden eller dem, hvortil adgang er opnået som følge af de etablerede forbindelser. 24Genetics.com fritager sig selv (og brugeren accepterer det) fra ethvert ansvar for den ukorrekte eller uautoriserede brug af login og adgangskode og for manglende omhu af brugeren til at bevare hemmeligheden herfor. Tilsvarende 24Genetics.com frasiger (og Brugeren accepterer det) fra ethvert ansvar for skader af nogen art, der kan opstå, blot som og ikke begrænset til (i) tilstedeværelsen af ​​virus eller andre skadelige elementer på websiden eller websider, der kan fås gennem de links, der er etableret i den, der kan forårsage ændringer i edb-systemets, elektroniske dokumenter eller filer; (II) interferens, udeladelser, afbrydelser, fejl og / eller afbrydelser i driften af ​​dette elektroniske system eller apparater og computere af brugere er motiveret af grunde ud 24Genetics.com, der forhindrer eller forsinker leveringen af tjenester eller navigation gennem systemet og websiden; (III) forsinkelser eller blokeringer i brug som følge af mangler eller overbelastninger på internettet eller i andre elektroniske systemer (IV), der kan forårsages af tredjepart gennem ulovlige indtrængen uden for webstedets kontrol, og som ikke kan henføres til 24Genetics.com; (V) forskellene mellem oplysninger, dokumentation og / eller andet indhold på den webside, der kan eksistere mellem den elektroniske version og den trykte version (VI) umuligheden af ​​at yde tjenesten eller tillade adgang af grunde, der ikke kan henføres til 24Genetics.com, på grund af brugeren, tredjemand eller tilfælde af force majeure. 24Genetics.com ansvar for skader af nogen art, der måtte være interesseret opkræves, må ikke overstige under alle omstændigheder, efter udtrykkelig aftale mellem parterne, det beløb, der skal fastsættes i hvert enkelt tilfælde i de særlige betingelser for service købt.

2.4 Brug af hyperlinks.

Internettet bruger, der ønsker at indføre links fra deres egne hjemmesider til hjemmesiden skal overholde de betingelser, der er anført nedenfor uden uvidenhed om dem med at undgå ansvar i henhold til loven. Linket vil kun oprette forbindelse til startsiden eller Hovedsiden på websiden, men du vil ikke kunne gengive den på nogen måde (inline links, kopi af tekster, grafik osv.). Det er forbudt i alle tilfælde i overensstemmelse med gældende lovgivning og i enhver tid gældende, etablere rammer af enhver art, der involverer den webside eller tillade visning af indholdet gennem andre end de af side internetadresser web og under alle omstændigheder, når de ses i sammenhæng med indhold uden for webside, så: (i) producerer, eller kan producere, fejl, forvirring eller vildledende brugere om den sande oprindelse af tjenesten eller indholdet; (II) antage en handling af sammenligning eller uretfærdig efterligning (III) tjener til at drage fordel af renomméet af mærket og prestige hos 24Genetics.com; eller (IV) på anden måde er forbudt i henhold til gældende lovgivning. De blev ikke foretaget fra den side, der introducerer linket nogen falsk, unøjagtige eller forkert på 24Genetics.com, dens ledelse, medarbejdere, kunder eller kvaliteten af ​​de leverede ydelser. Under ingen omstændigheder skal udtrykkes i den side, hvor linket 24Genetics.com har givet samtykke til optagelse af det link eller på anden måde sponsorer, samarbejder, kontrollerer eller fører tilsyn med tjenesteydelser af afsenderen er placeret. Det er forbudt at bruge noget navn, grafik eller blandet mærke eller andre karakteristiske kendetegn 24Genetics.com på siden af ​​afsenderen bortset fra som tilladt ved lov eller udtrykkeligt autoriseret skriftligt af 24Genetics.com og hvor det er tilladt, i disse tilfælde et direkte link til websiden på den måde, der er fastlagt i denne bestemmelse. Den side, der indeholder linket skal være i overensstemmelse med loven, og kan under ingen omstændigheder give eller link til eget indhold eller tredjeparter at: (i) er ulovligt eller strider mod moral og gode skikke (pornografisk, voldelig, racistisk osv.); (II) inducerer eller kunne fremkalde brugeren det fejlagtige indtryk, 24Genetics.com støtter, understøtter, klæber eller på nogen måde støtter ideer, udsagn eller udtryk, lovlige eller ulovlige, på afsenderen; (III) er uhensigtsmæssig eller irrelevant for aktiviteten af ​​24Genetics.com hensyn til det sted, indhold og tema afsenderens hjemmeside. Tilsvarende skal brugeren ikke indgå på hjemmesiden et hyperlink (i det følgende, "linket") rettet til en webside, der indeholder oplysninger eller ulovligt, i modsætning til moral og gode skikke generelt accepterede indhold, og den offentlige orden.

2.5 Politik for beskyttelse af personlige data.

24Genetics.com anerkender betydningen af ​​at beskytte området for brugernes privatliv på websiden, som den har udviklet en politik for beskyttelse af personlige oplysninger, du lægger i din viden, at selvstændige afsendere og frivilligt beslutte, om at give til 24Genetics.com de personlige data, der måtte være nødvendige eller opnået, når du bruger denne hjemmeside og / eller anmode om nogen af ​​de tjenester, der tilbydes i den. 24Genetics.com forbeholder sig ret til ensidigt at ændre sin personlige databeskyttelsespolitik til enhver tid og uden forudgående varsel for at tilpasse den til gældende lovgivning til enhver tid. For at anmode om oplysninger eller i givet fald fortsætte med indkøb eller erhvervelse af tjenester, der tilbydes, skal brugerne først give visse personlige oplysninger 24Genetics.com behandles med det formål at opfylde de undersøgelser foretaget i givet fald formalisering rekruttering på en afstand, administrere, administrere, låne, udvide, forbedre og tilpasse de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden. Samt realisering af salgsfremmende og reklameaktiviteter på nogen måde, hvilket kan være af interesse. I overensstemmelse med den organiske lov 15 / 1999 fra 13 december Beskyttelse af personoplysninger (herefter "LOPD"), bliver brugeren har ret til adgang, berigtigelse, annullering og oppositionen i overensstemmelse med reglerne kraft til deres personoplysninger indsamles som anført i de foregående stykker, og kan rettes til dette formål ved fotokopi af ID, pas eller tilsvarende, til kontaktadresse skitserede identitet. Interesserede parter informeres om, at de kan udøve deres ret til adgang, berigtigelse og aflysning på følgende adresse: Paseo de la Castellana 95 Plant 15A 28046 i Madrid, Spanien eller på e-mail-adressen [[e-mail beskyttet]] Brugeren udtrykkeligt accepterer inklusion af data indsamlet, mens du browser på hjemmesiden, eller leveres ved at udfylde enhver form, herunder dem, der skyldes forretningsforbindelsen og / eller levering af ydelser købt i filen ovennævnte . På den anden side, i tilfælde af ansættelse / bruge tjenesterne tilbydes via internettet, der kræver behandling af særligt følsomme data (sundhed), User udtrykkeligt giver sit samtykke til behandlingen af ​​sådanne oplysninger af personalet 24Genetics.com at det vil blive afholdt under tavshedspligt og fortrolighed nedfældet i artikel 10 LOPD, vedtagelse af sikkerhedsforanstaltninger, der er indeholdt i kongeligt dekret 1720 / 2007 fra 21 december godkendelse af reglerne til gennemførelse af LOPD ( herefter "LOPD-forordningen"). Under dataindsamlingen, og i alle dele af hjemmesiden, hvor der ansøges om data, vil brugeren blive informeret, enten gennem et hyperlink, enten i form selv, den obligatoriske eller ikke-samling sådanne data. 24Genetics.com forpligter sig til at anvende data i filen for at respektere fortroligheden og brug i overensstemmelse med formålet med filen, og for at overholde sin forpligtelse til at holde den og træffe alle foranstaltninger for at forhindre ændring, tab eller uautoriseret adgang, i overensstemmelse med data Protection Act forordninger og andre regler, til alle tider, er anvendelig. Endelig i tilfælde af mindreårige vil blive også fortroligt brugt deres personlige data og genetisk information, og prioritere i hvert fald barnets interesse over alle andre i overensstemmelse med bestemmelserne i den organiske lov 1 / 1996 fra 15 januar , af mindreåriges juridiske beskyttelse.

2.6 Brug af cookies.

Hjemmesiden har "cookies", der giver 24Genetics.com mulighed for at få en række data fra brugere. Hvad er cookies? Cookies er tekstfiler og numre, der indeholder små mængder information, der kan sendes til brugerens enhed (computer, smartphone, tablet ...), når han besøger vores hjemmeside. Selv om cookies sendes til en enhed, er de ikke i stand til at få adgang til personlige oplysninger eller sende virus, de sporer kun navigationen på websiden. Hvis du besøger vores hjemmeside, sendes disse cookies tilbage til vores hjemmeside eller et andet websted, der genkender cookien, hvilket gør det muligt for os at genkende din enhed. Hvordan bruger vi cookies? Cookies er nyttige, fordi de giver dig mulighed for at navigere lettere mellem forskellige sider, huske dine præferencer, og vi bruger dem til at forbedre din online oplevelse. Vi bruger i øjeblikket session cookies, samt tekniske, personalisering, analyse og annoncering cookies. Sidstnævnte tillader styring af annonceringsrum, der vises på internettet baseret på kriterier som indholdet eller hyppigheden af ​​annoncerne. Endelig angive, at vi bruger Google Analytics. Denne cookie bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bruges. Vi bruger oplysningerne til at kompilere rapporter og som et hjælpelement til at forbedre websiden. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjeparter. Cookien samler information anonymt, hvilket betyder, at den ikke kan kobles tilbage til brugeren. Den indsamler data som antallet af besøgende, der har brugt vores hjemmeside, hvor de besøgende kommer fra hjemmesiden og hvilke sider de har besøgt. Hvis du vil have flere oplysninger om Google Analytics, kan du konsultere sin online privatlivspolitik. Her kan du finde oplysninger om privatlivets fred i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Socialt netværkskager? På den anden side bruger de sociale netværk, som 24Genetics.com interagerer med på hjemmesiden, til at bruge cookies i deres knapper til at dele. 24Genetics.com har ingen intervention, kontrol eller information om resultater, de er ansvarlige for hvert socialt netværk. Når brugeren registrerer med legitimationsoplysninger for et socialt netværk, bemyndiger han det tilsvarende sociale netværk til at holde en vedvarende cookie, der husker sin identitet og garanterer adgang, indtil den udløber. Brugeren kan slette cookien og tilbagekalde adgang ved at opdatere deres præferencer i det tilsvarende sociale netværk. 24Genetics.com anbefaler brugeren at gennemgå vilkårene for brug og privatlivspolitikker og cookies i de anvendte sociale netværk. Hvordan kan jeg deaktivere cookies? Du kan vælge den mulighed, at din computer får en advarsel hver gang en cookie er sendt, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. For at gøre det skal du gå til konfigurationsmenuen i din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome ...). Hver browser er anderledes, så vi anbefaler, at du kontrollerer menuen Hjælp i din browser for at vide, hvordan du indstiller dine cookies korrekt. Men husk at det er muligt, at hvis du deaktiverer cookies, har du ikke adgang til nogle funktioner, der gør vores hjemmeside mere effektiv. Hvis du ikke vil have dataene fra dine besøg meddelt af Google Analytics, kan du installere Google Analytics Deaktiverings-tilføjelse til browsere. Her kan du finde flere oplysninger om installationen og afinstallationen af ​​det nævnte komplement: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout De ovennævnte websteder er ikke 24Genetics.com hjemmesider, og vi er ikke ansvarlige for deres indhold.

2.7 intellektuel og industriel ejendomsret.

Indholdet af hjemmesiden (herefter "indhold"), herunder, men ikke begrænset, ikke-eksklusiv, tekst, fotografier, grafik, billeder, ikoner, software, links og andet audiovisuelt indhold, samt grafisk design og Kildekoder er den intellektuelle ejendomsret til 24Genetics.com eller tredjeparter, der har givet deres brug til 24Genetics.com. Dette indhold er beskyttet af nationale love og internationale traktater om intellektuelle ejendomsrettigheder, der finder anvendelse. Ligeledes er alle varemærker, firmanavne eller logoer af enhver art optræder på hjemmesiden ejet af tredjemand 24Genetics.com eller i givet fald, har givet tilladelse 24Genetics.com inklusion og bruge på hjemmesiden . Alle industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder på denne hjemmeside er retligt forbeholdte, og adgang til den eller dets brug af brugeren må ikke på nogen måde overvejes som tildeling af nogen licens eller brug af ret på nogen aktiv, hvis ejerskab eller ejerskab svarer til 24Genetics.com eller tredjeparter. Hel eller delvis reproduktion på nogen måde indhold, varemærker, navne og logoer af enhver art, herunder på hjemmesiden samt salg, overdragelse, leasing, distribution, offentlig kommunikation, transformation eller enhver anden brug hvis du vil give dem uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra den tilsvarende ejer, er det helt forbudt og vil blive retsforfulgt civilt og i givet fald kriminelt i overensstemmelse med gældende nationale love og internationale traktater.

3. BETINGELSER FOR SALG AF TJENESTER TILBUDET PÅ WEBSIDEN

3.1. Information forud for ansættelse.

Disse generelle betingelser for kontrakter, sammen med dokumentet af "informeret samtykke", og de særlige betingelser, der kan etableres, udtrykkeligt regulerer relationerne opstår mellem 24Genetics.com og brugere, der kontrakt de tjenester, der tilbydes via hjemmesiden. Vi underretter dig om, at det sprog, hvor kontrakten mellem 24Genetics.com og Client vil blive perfekt, vil under alle omstændigheder være spansk. Disse almindelige betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i det spanske retssystem: i 34 / 2002 Advokatsamfundet Information og elektronisk handel, 7 / 1998 lov om almindelige udbudsbetingelser, Law 7 / 1996 i Retail Trade Ordinance, forskrifter vedrørende forbrugere og brugere, og hvor mange lovbestemmelser der finder anvendelse. Anvendelse og / eller erhvervelse af nogen af ​​de tjenester, der tilbydes via websiden, indebærer accept som bruger uden forbehold af nogen art til hver enkelt af disse generelle vilkår samt de særlige forhold, der i din sag regulerer overtagelsen. I denne henseende Brugeren accepterer, at 24Genetics.com tjenester er begrænset af, hovedsageligt følgende spørgsmål, der opstår fra genetisk forskning: (i) størstedelen af ​​forsknings- og genetiske undersøgelser gennemføres i kaukasisk population (hvid); Derfor er det muligt, at fortolkningerne fra 24Genetics.com ikke er gyldige, hvis brugeren ikke tilhører ovennævnte løb; ii) Som en fortsættelse af det, der er angivet i punkt (i) ovenfor, er genetiske sygdomsrelationer normalt baseret på etnisk identitet, og forskning fokuserer på begrænsede befolkninger; Disse undersøgelser kan således give kendskab til en bestemt population, men ikke af et enkelt medlem, og ligeledes er forholdene ikke undersøgt i mange populationer og kan derfor ikke være gyldige for andre populationer; og (iii) genetisk forskning udvikler sig dag for dag, og derfor kan nuværende kendskab til genetikken af ​​visse sygdomme eller individuelle forhold være delvis og unøjagtigt. Så, som en forlængelse af ovenstående, brugeren udtrykkeligt accepterer, at 24Genetics.com ikke garantere, at dens tjenester (herunder resultater) er fri for fejl, er 100% nøjagtige, pålidelige og sikre, har tidsmæssig kontinuitet eller opfylder visse forventninger en del af brugerne. 24Genetics.com oplyser, at de procedurer, til at foretage køb af tjenester er dem, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser, og dem specifikt til at blive udstillet under navigation, så brugeren erkender og accepterer disse procedurer som nødvendigt for at få adgang til de tjenester, der tilbydes på websiden. Enhver ændring og / eller korrektion af de data, som brugerne har leveret under navigationen, vil være mulig og skal udføres i henhold til de indikationer, der er indeholdt på websiden. De tjenester, der tilbydes på websiden, sammen med deres egenskaber og priser, vises i det tilsvarende katalog på skærmen. 24Genetics.com forbeholder sig ret til til enhver tid at afgøre, hvilke tjenester og i givet fald produkter, der er indeholdt og tilbydes til brugerne via websiden. På denne måde kan 24Genetics.com til enhver tid tilføje nye tjenester og / eller produkter til dem, der er inkluderet på websiden, forståelse, medmindre andet er fastsat, at de vil blive underlagt bestemmelserne i de generelle betingelser i kraft på det tidspunkt.  MEGET VIGTIGT: Brugere af denne WEB-STEDET BØR være over 18 år og bør følge instruktionerne, der indgår i de forskellige skærme af websiden for at formalisere det ønskede køb. Brugeren kan få adgang til hjemmesiden, men kan ikke indgå nogen køb, hvis bopæl i et land eller område, hvor forbudt ved gældende lov at leje sig af 24Genetics.com. I sådanne tilfælde kan tilgængeligheden af ​​hjemmesiden ikke kvalificeres som et tilbud fra 24Genetics.com af sine tjenester til de personer, der har adgang til internettet fra disse lande eller territorier. I tilfælde, hvor 24Genetics.com tjenester skal tages i anvendelse mindreårige, vil du blive bedt om at være enten forældre eller, hvis det er relevant, hvem af dem der udøver forældremyndigheden, som leje de tjenester. I fravær af forældre, har ret til den beskyttelse, den eneste, der kan indgå aftale med 24Genetics.com. For ydelser 24Genetics.com er mindreårige, der er indehavere af forældremyndigheden skal bevise, at punkt ved datakommunikation skibsfart 24Genetics.com scannet kopi af dit id og id af barnet, hvis den allerede dispusiese deraf, og Familiebog. Undlade ID scannet kopi af pas eller lignende identitet (både forældre / indehaver af forældremyndighed og barn, hvis det allerede er i besiddelse af pas eller tilsvarende identifikation) gives. Hvis en ansøger 24Genetics.com tjenester til lavere din vejleder, skal du bevise, at status ved datakommunikation remission scannet kopi af dommen eller retskendelse udnævne ham, sammen med sin ID og ID af barnet, hvis Jeg har allerede haft det. Sker id, scannet kopi af pas eller tilsvarende identifikation (både vejleder og barnet, hvis han allerede er i besiddelse af pas eller tilsvarende identifikation) gives. 24Genetics.com på ingen måde ansvarlig for rigtigheden af ​​de erklæringer, som de, der erklærer sig at være indehavere af forældremyndigheden eller værgemål af barnet, for hvem nogen af ​​de tjenester, der er beskrevet på hjemmesiden er ansat. 24Genetics.com er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af ​​den dokumentation, der leveres af dem, der kontraherer på vegne af mindreårige. 24Genetics.com vil kun opretholde kommunikation med brugere af lovlig alder.

3.2. Procedure for erhvervelse af tjenesteydelser.

For erhvervelsen af ​​24Genetics.com's tjenester er brugeren forpligtet til at udfylde registreringsformularen med de krævede oplysninger, følg instruktionerne på skærmen for at foretage valg af den ønskede tjeneste og accepterede disse vilkår og betingelser Sammendraget af det køb, hvor detaljerne for den eller de tjenester, som du vil erhverve er relateret, giver betalingsoplysningerne - afhængig af den betalingsmodalitet, der eksisterer i hvert enkelt tilfælde. Oplysningerne fra brugeren til 24Genetics.com under kontraktprocessen skal være komplette, sande og opdaterede.

3.3. Bekræftelse af den købte tjeneste og instruktioner til brug.

På det tidspunkt 24Genetics.com have bekræftelse af betaling fra brugeren, inden for en periode på 24 timer maksimum, vil sidstnævnte modtage en e-mail-bekræftelse, hvorigennem, vil du blive informeret om køb, og De trin, der skal følges i hvert tilfælde, vil blive angivet. Hvis købende bruger undtagelsesvis ikke modtager den bekræftende post inden for en maksimal periode på 24 timer, skal du kontakte 24Genetics.com for at rapportere hændelsen i e-mail-adressen [e-mail beskyttet]. Under alle omstændigheder skal brugeren efter formalisering af købet acceptere de særlige betingelser, som altid vil være tilgængelige på den webside, hvorigennem han foretog købet. Også, ved at erhverve 24Genetics.com enhver tjeneste, du er enig og garanterer, at: (i), leveres den spytprøve er fra brugeren eller den person, for hvilken der indgået aftale om service og ikke ham anvendelse af bestemmelser, der forbyder ham at levere prøven (Li), som brugeren ikke virker eller er relateret på nogen måde med forsikringsselskaber, sundhed eller andre tredjeparter, der måtte have en forretningsmæssig interesse i resultaterne af tjenesten indgået aftale med 24Genetics.com; og (iii) ikke erhverve 24Genetics.com tjeneste med henblik på at videresælge, kopiere, reproducere eller gøre brug kommercielt på nogen måde, og heller ikke for at kritisere, skader eller foretage nogen handling i strid med 24Genetics.com og aktiviteter. Brugerne er ansvarlige for den korrekte prøveindsamling følge instruktionerne på sættet. I tilfælde, der ikke har været i stand til at udtrække nok DNA fra forkert prøvetagning, skal brugeren betale prisen for sættet, forsendelse og behandle en ny prøve til en værdi af € 50 per deltager.

3.4. Pris og betalingsmåde.

De priser, der er gældende på det tidspunkt, hvor købet foretages, er dem, der vises på skærmen (gældende afgifter i hvert enkelt tilfælde inkluderet), på oversigtssiden, efter at købet er gennemført, bortset fra typografiske fejl. Priserne er inklusive moms, medmindre andet er angivet. Generelt vil enhver skat, sats og/eller hyldest, der påløber som følge af erhvervelsen af ​​tjenester, samt eventuelle andre udgifter, der måtte opstå deraf, blive betalt af Brugeren. Så snart brugeren vælger en tjeneste til at købe den, vil mængden af ​​den nævnte tjeneste fremkomme i beskrivelsen på skærmen, samt, hvis det er relevant, det tilsvarende beløb for forsendelsesomkostningerne. Køb, afhængigt af de tjenester, der skal købes, kan betales på en af ​​nedenstående måder: - Bankoverførsel - PayPal Kreditkort (Visa, Master Card eller American Express): Betaling af prisen for de købte tjenester og forsendelsen omkostninger, som vil fremkomme på skærmen, kan foretages med kredit- eller betalingskort. Som et elektronisk betalingssystem har 24Genetics.com installeret en betalingsgateway for elektronisk handel, som det har indgået kontrakt med PayPal, Inc. Alle data, der leveres til dette formål, er krypteret for at garantere maksimal sikkerhed. De er hostet på en sikker server, der er certificeret i henhold til SSL-protokollen (Secure Sockets Layer). Denne protokol er universelt understøttet af de vigtigste browsere og garanterer brugeren: (I) identiteten af ​​modtageren af ​​deres data (ikke efterligning af sælgeren), (II) fortroligheden af ​​de oplysninger, han har givet, og (III) integritet (ikke-manipulation) af de oplysninger, han har givet. Ligeledes oplyser 24Genetics.com, at det i intet tilfælde på nogen måde gemmer de data, som Brugerne har leveret gennem betalingsgatewayen, og at de kun opbevares, mens købet foretages, betalingen foretages og indtil perioden har udløbet af tilbagetrækning. For at give større sikkerhed for kreditkortejere er der inkluderet et trecifret nummer på deres kort, der fungerer som en identifikationskode til at verificere kortets fysiske tilstedeværelse under transaktioner over internettet. Dette trecifrede nummer er trykt på bagsiden af ​​dit kort (i signaturområdet), umiddelbart efter kortnummeret. For at forhindre svigagtige transaktioner med kreditkort, vil disse kontrolcifre blive anmodet om at validere operationen.

3.5. Tilbagetrækning af ordrer.

Returpolitikken for 24Genetics.com er som følger: Det beløb, der skal returneres, er underlagt følgende betingelser: - Mængden af ​​dit køb vil blive returneret med en bøde på 125 €. - Hvis du allerede har sendt prøven tilbage til vores laboratorium, kan du ikke fortsætte med tilbagebetaling af det udbetalte beløb. Hvis køberen undtagelsesvis havde noget problem i forbindelse med ordren, skal du kontakte 24Genetics.com for at løse det hurtigst muligt ved at sende en mail til følgende adresse [e-mail beskyttet] eller få adgang til returformularen på internettet.

3.6. Kommunikation mellem parterne - Kundeservice.

I forbindelse med disse almindelige betingelser og for enhver kommunikation, der er nødvendig mellem 24Genetics.com og brugeren, skal de kontakte kundeservicen via e-mail (send en besked til følgende adresse: [e-mail beskyttet]) Eller ved at skrive til kundeservice: BTL Paseo de la Castellana 95 Plant 15A, Madrid, 28046, Spanien 24Genetics.com meddelelser til Brugeren vil ske i henhold til de data, som ham til at registrere. Du accepterer udtrykkeligt på al kommunikation vedrørende brug af websiden, og / eller køb af tjenester, brugen af ​​ukrypterede e-mail som gyldige til syndernes sådan kommunikation procedure. 24Genetics.com Bruger fritager ethvert ansvar for aflytning eller adgang til e-mails med uvedkommende, samt eventuelle skader, som brugeren kan opstå som følge af computervirus, netværksfejl eller lignende tilfælde, medmindre der kunne tilskrives direkte på 24Genetics.com.

3.7. Anvendelse og opbevaring.

Du accepterer, at 24Genetics.com etablerede procedurer og begrænsninger i forbindelse med brug af sine tjenester, herunder blandt andre det maksimale antal dage, indholdet kan gemmes, den maksimale diskplads, der kan bruges til at gemme dine data konto eller det maksimale antal gange, som brugeren kan få adgang til på et bestemt tidspunkt. Brugeren accepterer, at 24Genetics.com til enhver tid kan ændre disse generelle fremgangsmåder og begrænsninger diskret.

3.8. Ubetydelighed.

Hvis nogen af ​​de klausuler i disse almindelige betingelser erklæres helt eller delvist ugyldig eller ineffektiv for overtrædelse af gældende lov, anses den for ikke forelå de almindelige betingelser i alt andet, medmindre det er en Klausulen, hvis gyldighed afhænger af gyldigheden af ​​de almindelige betingelser eller dens undertrykkelse, bestemmer en betydelig reduktion i balancen mellem parternes gensidige fordele. I så fald vil brugeren og 24Genetics.com forhandle i god tro, at substitutionen af ​​/ s-klausulen / s erklæret null eller ineffektiv og de foranstaltninger, der bedst passer til det tilsigtede formål.

3.9. Beslutning af kontroverser. Lovgivning og gældende jurisdiktion.

I tilfælde af at der opstår konflikt eller uoverensstemmelse ved fortolkningen eller anvendelsen af ​​disse kontraktvilkår, indgiver begge parter udtrykkeligt afkald på enhver anden jurisdiktion til Madrid-domstole og domstole. Alt dette uden at foregribe klientens fakultet at henvende sig til Forbrugervoldæggelsesrådet.

0
    0
    indkøbskurv
    din vogn er tom