24 Genetik Test af ADN
0 0,00

Beskyttelse af genetiske data

Beskyttelse af genetiske data

 

"24GENETICS, SL "(herefter 24Genetics) garanterer beskyttelsen af ​​dine personlige genetiske data, strengt underlagt bestemmelserne i lov 14/2007 af 3. juli 2007 om biomedicinsk forskning og derudover bestemmelserne i organisk lov 15/1999, af 13. december 1999, om beskyttelse af personlige data (for at lære mere om vores generelle privatlivspolitik eller generelle beskyttelse af personlige data, se venligst dokumentet vist på 24Genetics hjemmeside: "GENERAL PRIVACY POLICY").

Efter at have givet denne grundlæggende forpligtelse, vil vi i dette dokument informere dig om det sted, hvor din DNA-analyse vil blive udført (hvis du har indgået kontrakt med denne service), identiteten på de personer, der vil have adgang til dine resultater (hvis nogen) eller til dine genetiske data (hvis du allerede direkte har givet RAW DATA med dine genetiske data), destinationen for din biologiske prøve ved slutningen af ​​analysen (hvis nogen), opbevaringen af ​​dine genetiske data og brugen af ​​sådanne data, og den ekstraordinære overførsel af din genetiske information til dine biologiske familiemedlemmer.

Ved at indgå kontrakt med 24Genetics' tjenester forstår vi, at du har læst og forstået vilkårene i forbindelse med information om genetisk databeskyttelse, hvilket giver dit samtykke hertil.

 

I. STED FOR GENETISK ANALYSE (HVIS NOGET)

I tilfælde af kontrahering af en ydelse, der omfatter genetisk analyse, vil denne blive udført i et laboratorium beliggende i Danmark, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; den specifikke exome-analyse vil blive udført i et laboratorium beliggende i Lugo, c/ María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; og endelig vil den også specifikke genomanalyse blive udført i et laboratorium beliggende i Granada, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.

Alle tre er laboratorier tilknyttet 24Genetics og alle tre er også centre, der opfylder alle kvalitetskravene og har kvalificeret personale til dette formål.

Disse laboratorier vil ikke søge i din prøve for andre agens, markører eller biologiske eller kemiske komponenter end dit DNA: de vil behandle din prøve med det ene formål at bestemme din genetiske information.

II. IDENTIFIKATION AF DE PERSONER, DER VIL HAVE ADGANG TIL DINE RESULTATER (HVIS DU HAR FORETAGET EN DNA-ANALYSE) ELLER TIL DINE GENETISKE DATA (HVIS DU ALLEREDE HAR LEVERET RÅDATA MED DINE GENETISKE DATA).

I tilfælde af, at den aftalte ydelse er en DNA-analyse, vil laboratoriet ikke være i stand til at kende din identitet eller nogen af ​​dine personlige data, da den biologiske prøve, du får leveret til analysen, vil være genstand for en kodificerings- eller dissociationsproces: din personlige data vil ikke blive knyttet til prøven, fordi de oplysninger, der identificerer dig, vil blive erstattet eller fjernet ved hjælp af et unikt stregkodesystem. Dette vil kun tillade behørigt autoriseret 24Genetics-personale at forbinde spytprøven og den genetiske information afledt af den til din 24Genetics-kundekonto, så kun sådan behørigt autoriseret 24Genetics-personale vil have adgang til forholdet mellem din biologiske prøve, dit DNA og oplysninger opnået fra behandlingen af ​​dem og den tildelte kode i hvert enkelt tilfælde. Og under alle omstændigheder vil 24Genetics-personale, der tilgår dine genetiske data i udøvelsen af ​​deres funktioner, være underlagt en permanent tavshedspligt.

Derfor må kun behørigt autoriseret 24Genetics-personale få adgang til dine personlige data og resultaterne af dine genetiske tests. Sådanne data må kun videregives til tredjeparter med dit udtrykkelige skriftlige samtykke.

Sidstnævnte gælder også i tilfælde af, at den aftalte ydelse har været begrænset til udarbejdelse af en genetisk rapport om de genetiske data, som du har leveret.

 

III. DESTINATION AF DEN BIOLOGISKE PRØVE VED AFSLUTNING AF DEN ANALYSE (HVIS NOGEN)

I tilfælde af kontrahering af en service, der omfatter genetisk analyse og derfor afsendelse af en biologisk prøve fra dig, vil destinationen for prøven ved afslutningen af ​​analysen være dens bevarelse, idet den bliver en del af samlingerne af biologiske prøver af 24Genetics, og dette for at udføre genetisk forskning, både umiddelbar og efterfølgende.

Formålet med en sådan forskning vil være undersøgelse af genetiske varianter, der kan disponere for udvikling af en sygdom eller tilstand den enkeltes respons på en specifik behandling, med det formål at bidrage til forbedring af viden, forebyggelse og/eller behandling; såvel som specifikationen (eller dens større præcision) af de geografiske områder, hvorfra den er afledt, den ernæringsmæssige analyse og analysen af ​​sportskapaciteten, med hensyn til blandt andet de metaboliske, muskulære og kardiovaskulære profiler; og også studiet af hudens egenskaber og af de mulige betingelser for talent og personlighed, forbundet med genetik.

En sådan undersøgelse vil ikke give dig yderligere besvær.

Forskningen vil blive udført både af 24Genetics eget personale og af personale fra andre samarbejdende forskningsinstitutioner, behørigt autoriseret af 24Genetics.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til opbevaring og brug af din biologiske prøve til genetiske forskningsformål (for f.eks. at få prøven destrueret eller anonymiseret) til enhver tid og uden at angive nogen grund ved at kontakte: Ansvarlig for Indsamlinger af 24Genetics, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. etage, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. En sådan tilbagekaldelse omfatter ikke data, der stammer fra forskning, der allerede er udført.

Du har ret til at kende de genetiske data opnået fra analysen af ​​de donerede prøver.

Din biologiske prøve vil være genstand for en kryptering eller adskillelsesproces: dine personlige data vil ikke blive knyttet til prøven, fordi de oplysninger, der identificerer dig, vil blive erstattet eller fjernet ved hjælp af et unikt stregkodesystem. Dette vil kun tillade behørigt autoriseret 24Genetics-personale at forbinde spytprøven og den genetiske information afledt af den til din 24Genetics-kundekonto, så kun sådan behørigt autoriseret 24Genetics-personale vil have adgang til forholdet mellem din biologiske prøve, dit DNA og oplysninger opnået fra behandlingen af ​​dem og den tildelte kode i hvert enkelt tilfælde. Og under alle omstændigheder vil 24Genetics-personale, der tilgår dine personlige og genetiske data i udøvelsen af ​​deres funktioner, være underlagt en permanent tavshedspligt. Derfor må kun behørigt autoriseret 24Genetics-personale få adgang til dine personlige data og resultaterne af dine genetiske tests. Sådanne data må kun videregives til tredjeparter med dit udtrykkelige skriftlige samtykke. Ydermere er beskyttelsen af ​​dine personoplysninger og mere specifikt beskyttelsen af ​​dine genetiske data, reguleret af bestemmelserne i den organiske lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder, og pr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Genetisk forskning udført på din biologiske prøve kan give oplysninger om dit helbred. I et sådant tilfælde har du ret til at få sådanne oplysninger videregivet til dig på de vilkår, du angiver, herunder afvisning af at modtage nogen information, i hvilket tilfælde din ret til at fravælge at modtage sådanne oplysninger, herunder eventuelle uventede opdagelser, der måtte blive gjort og deres potentielle betydning for dig, vil blive strengt respekteret.

Genetisk information er generationsinformation i den forstand, at den afslører vores arv og videregives til vores afkom, så vær opmærksom på, at det er i din bedste interesse at videregive enhver information, som du har fået af 24Genetics, til dine biologiske familiemedlemmer.

I tilfælde af at 24Genetics bliver nødt til at kontakte dig (uanset om det er for at indsamle nye data, indhente yderligere prøver eller til andre formål), vil 24Genetics bruge kontaktoplysningerne i vores database.

Overførslen af ​​prøver, som du laver, er gratis og altruistisk, så du vil ikke modtage noget økonomisk vederlag, og du vil heller ikke have nogen rettigheder til eventuelle kommercielle fordele opnået som et resultat af den udførte forskning.

 

IV. OPBEVARING AF DINE GENETISKE DATA OG BRUG AF SÅDANNE DATA

1. Personlige genetiske data vil blive opbevaret behørigt kodet (på en sådan måde, at det sikres, at de ikke kan linkes til dig af tredjeparter, fordi de oplysninger, der identificerer dig er blevet erstattet eller fjernet ved hjælp af en kode), i en minimumsperiode på fem år fra den dato, hvor de blev modtaget (minimum opbevaringsperiode), hvorefter du kan anmode om sletning.

Hvis der ikke fremsættes en sådan anmodning, vil dataene blive opbevaret, også behørigt kodet, så længe det er nødvendigt for at bevare dit helbred eller det for tredjeparter relateret til dig (maksimal opbevaringsperiode).

I begge tilfælde (maksimal og minimum opbevaringsperiode), og med forbehold for dit udtrykkelige samtykke, kan dine kodede genetiske data bruges til forsknings- og undervisningsformål, og resultaterne af forskningen kan også blive offentliggjort.

2. Bortset fra disse tilfælde vil den genetiske information, der er resultatet af analysen af ​​dit DNA, blive lagret af 24Genetics i sin database i en anonymiseret form, det vil sige uden at det er muligt at identificere dig som kildesubjektet (irreversibelt adskillelse af genetiske data fra kildepersonen, således at de ikke kan associeres med sidstnævnte, som en identificeret eller identificerbar person), fordi forbindelsen til enhver information, der identificerer emnet, er blevet ødelagt, eller fordi en sådan tilknytning kræver en urimelig indsats, fordi forbindelse med enhver information, der identificerer emnet, er blevet ødelagt, eller fordi en sådan tilknytning kræver en urimelig indsats, forstået som brugen af ​​en uforholdsmæssig mængde tid, udgifter og arbejdskraft), og dette, udelukkende og udelukkende, til forsknings- og undervisningsformål, og at være genstand for publikationer af samme karakter.

Sådanne anonymiserede data kan bruges til videnskabelige forsknings- eller undervisningsformål, herunder offentliggørelse til samme formål, enten af ​​24Genetics eget personale eller af personale autoriseret af 24Genetics.

Og på samme måde kan 24Genetics tillade forskere eller videnskabelige eller uddannelsesmæssige organisationer at bruge sådanne tidligere anonymiserede data gemt i sin database til videnskabelige forsknings- eller undervisningsformål, samt at offentliggøre resultaterne af deres forskning.

  0
  Din Indkøbskurv
  Din kurv er tom
   Beregn fragt
   Anvend Kupon