24G logo
0 0,00

Servicevilkår

JURIDISKE VILKÅR

BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG AF WEBSTEDET

1. GENERELLE ASPEKTER

1.1 Identificerende data fra 'informationssamfundets tjenesteudbyder (24Genetics SL)

I overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002, om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel, gøres det opmærksom på, at 24Genetics SL - hvis kommercielle navn i denne portal er 24Genetics.com- (herefter "24Genetics.com" ), en virksomhed, der er registreret i Madrids Mercantile Registry, med CIF B86093812, er ejeren af ​​den aktivitet, der blandt andet vises via webstedet http://www.24Genetics.com. Virksomhedsadressen på 24Genetics.com er placeret på Calle Juan Montalvo 17 i Madrid, Spanien, og den kommercielle adresse er på Paseo de la Castellana 95 Floor 15A 28046 i Madrid. Hvis du ønsker at kontakte os, kan du kontakte den kommercielle adresse såvel som via e-mailen: info@24Genetics.com.

1.2 Accept og gyldighed af de generelle betingelser.

Både navigationen og brugen og/eller erhvervelsen af ​​nogen af ​​de tjenester, der tilbydes på denne hjemmeside, tilskriver dig tilstanden som bruger og indebærer din fulde og uforbeholdne accept af hver og en af ​​de generelle betingelser (herefter "de generelle betingelser" ) gældende på det tidspunkt, hvor du som Bruger (herefter "Brugeren") tilgår siden http://www.24Genetics.com (herefter "websiden" eller blot "nettet"). 24Genetics.com kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse generelle betingelser ved at offentliggøre sådanne ændringer på webstedet, således at de til enhver tid kan kendes af brugerne, og forbeholder sig retten til ensidigt at ændre, til enhver tid og uden forudgående meddelelse, præsentationen, konfigurationen og indholdet af websiden, samt de betingelser, der kræves for dens brug. Derfor anbefaler 24Genetics.com brugeren at udskrive eller gemme og under alle omstændigheder læse de generelle betingelser, hver gang han går ind på websiden. Ligeledes forbeholder det sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at suspendere eller opsige alle eller dele af de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

2. GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSIDEN.

2.1 Brug af websiden.

Brugeren indvilliger i at bruge websiden i overensstemmelse med loven, med disse generelle betingelser, med de moralske og almindeligt accepterede gode skikke og med den offentlige orden, svar på 24Genetics.com eller mod tredjeparter af enhver skade. der kunne være forårsaget som følge af misligholdelsen af ​​nævnte forpligtelse. Brugeren vil afholde sig fra at bruge websiden til ulovlige formål eller virkninger, i strid med bestemmelserne i disse generelle betingelser, skadeligt for tredjeparters rettigheder og interesser, eller som på nogen måde kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet eller serveren, som den er hostet på, eller forhindre dens normale brug eller nydelse. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at bruge nogen af ​​de tjenester, der er inkluderet på websiden, indførelsen af ​​et brugernavn (herefter "login") og adgangskode (herefter "adgangskode"), vil brugeren påtage sig at gøre omhyggelig brug og ikke at gøre dets login og adgangskode tilgængeligt for tredjeparter, og skal hurtigst muligt underrette 24Genetics.com om sit tab, tyveri eller andre omstændigheder, der kan have kompromitteret dets hemmeligholdelse.

2.2 Brugerens forpligtelser

Generelt forpligter Brugeren sig til at overholde disse Generelle Betingelser, samt at overholde de særlige advarsler eller brugsanvisninger, der er indeholdt heri eller på Hjemmesiden og altid handle i overensstemmelse med Loven, god skik og god tro, vha. den omhu, der er passende for arten af ​​den service, du nyder godt af, afholde dig fra at bruge websiden på nogen måde, der kan forhindre, skade eller forringe dens normale funktion, aktiver eller rettigheder tilhørende 24Genetics.com, dets leverandører, resten af Brugere eller generelt af enhver tredjepart. Specifikt og uden at antyde nogen begrænsning af den forpligtelse, som brugeren har påtaget sig generelt, i overensstemmelse med det foregående afsnit, accepterer brugeren i brugen af ​​hjemmesiden såvel som i leveringen af ​​tjenester: (I) i I tilfælde af registrering er brugeren forpligtet til at give de leverede data sandfærdigt og holde dem opdateret; (II) ikke at introducere, gemme eller formidle på eller fra hjemmesiden nogen information eller materiale, der er ærekrænkende, ærekrænkende, obskønt, truende, fremmedhad, tilskynder til vold, diskrimination baseret på race, køn, ideologi, religion eller nogen anden social eller personlig tilstand eller omstændighed (f.eks. af helbredsmæssige årsager), eller på nogen måde krænker moral, offentlig orden, grundlæggende rettigheder, offentlige frihedsrettigheder, ære, privatliv eller tredjeparters image og generelt de nuværende regler; (III) ikke at introducere, gemme eller sprede noget computerprogram, data, virus, kode, hardware eller telekommunikationsudstyr via webstedet eller noget andet instrument eller elektronisk eller fysisk enhed, der er i stand til at forårsage skade på webstedet, i nogen af tjenester, der tilbydes på websiden, eller udstyr, systemer eller netværk hos 24Genetics.com, af enhver Bruger, af udbyderne af 24Genetics.com eller generelt af enhver tredjepart, eller på anden måde være i stand til at forårsage evt. type ændring eller forhindre dens normale drift; (IV) for tilstrækkeligt at sikre det login og adgangskode, som 24Genetics.com leverer til brugere, som identifikatorer og muliggører for at få adgang til de tjenester, der tilbydes på webstedet, forpligter sig til ikke at afstå deres brug eller tillade adgang til dem fra tredjeparter, idet 24Genetics bevares .com ubeskadiget og påtager sig brugeren ansvaret for de skader, der kan opstå som følge af deres ukorrekte brug.

2.3 Ansvarsfritagelse.

24Genetics.com er kun ansvarlig for eventuelle skader, som brugeren måtte lide som følge af brugen af ​​hjemmesiden, når de nævnte skader kan henføres direkte til ham. Med hensyn til de oplysninger og indhold, der er inkluderet på webstedet, eller som du måtte have adgang til som et resultat af de links, der er etableret i det, garanterer 24Genetics.com ikke på nogen måde eller adgang på noget tidspunkt til sådanne oplysninger og indhold, ej heller dets nøjagtighed, eller dets aktualitet eller opdatering, eller dets egnethed eller anvendelighed til brugerens formål, uden at være ansvarlig for skader og tab af nogen art, der kan skyldes transmission, spredning, lagring, tilgængelighed, modtagelse, opnåelse eller adgang til indholdet inkluderet på websiden eller dem, som der opnås adgang til som følge af de links, der er etableret deri. 24Genetics.com fritager sig selv (og brugeren accepterer det) fra ethvert ansvar for ukorrekt eller uautoriseret brug af login og adgangskode og for brugerens manglende omhu i at bevare hemmeligheden deraf. Ligeledes fritager 24Genetics.com sig selv (og brugeren accepterer det) fra ethvert ansvar for skader af enhver art, der kan skyldes, med en rent udtalende og ikke-begrænsende karakter, til (I) tilstedeværelsen af ​​vira eller andre skadelige elementer på websiden eller websider, der kan tilgås via de links, der er etableret i den, der kan forårsage ændringer i brugernes computersystem, elektroniske dokumenter eller filer; (II) interferenser, udeladelser, afbrydelser, nedbrud og/eller afbrydelser i den operationelle funktion af dette elektroniske system eller i brugernes computere og computerudstyr, motiveret af årsager ud over 24Genetics.com, der forhindrer eller forsinker leveringen af ​​tjenesterne eller navigation gennem systemet og websiden; (III) forsinkelser eller blokeringer i brugen forårsaget af mangler eller overbelastning af internettet eller i andre elektroniske systemer; (IV) der kan være forårsaget af tredjeparter gennem illegitime indtrængen uden for webstedets kontrol, og som ikke kan tilskrives 24Genetics.com; (V) afvigelserne i informationen, dokumentationen og/eller andet indhold på websiden, der kan eksistere mellem den elektroniske version og den trykte version; (VI) umuligheden af ​​at levere tjenesten eller tillade adgang af årsager, der ikke kan tilskrives 24Genetics.com, på grund af brugeren, til tredjeparter eller i tilfælde af force majeure. Ansvaret for 24Genetics.com med hensyn til skader af enhver art, der kan tilskrives, vil under ingen omstændigheder, efter udtrykkelig aftale mellem parterne, overstige det beløb, der er bestemt i hvert enkelt tilfælde i de særlige betingelser for den erhvervede tjeneste. I modsat fald vil 24Genetics.com's samlede ansvar, undtagen i tilfælde af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed, være begrænset til den pris, som den tilsvarende Bruger betaler til 24Genetics.com (uden at inkludere de skatter, der måtte være gældende, hvis det er relevant).

2.4 Brug af hyperlinks.

Internetbrugeren, der ønsker at introducere links fra deres egne webs til websiden, skal overholde betingelserne beskrevet nedenfor uden at ignorere det samme som det ansvar, der er afledt af loven. Linket vil kun linke til hjemmesidens startside eller hovedside, men du vil ikke være i stand til at gengive det på nogen måde (inline links, kopi af tekster, grafik osv.). Under alle omstændigheder vil det være forbudt, i overensstemmelse med den gældende lovgivning og gældende til enhver tid, at etablere rammer eller rammer af enhver art, der involverer websiden eller tillade visning af indhold via internetadresser, der er forskellige fra sidens. Internettet og under alle omstændigheder, når det ses sammen med indhold uden for webstedet på en sådan måde, at: (I) det producerer eller kan forårsage fejl, forvirring eller bedrag hos brugerne om den sande oprindelse af tjenesten eller indholdet; (II) antage en sammenligningshandling eller uretfærdig efterligning; (III) tjener til at drage fordel af 24Genetics.coms brands omdømme og prestige; eller (IV) på nogen anden måde er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Siden, der introducerer linket, vil ikke blive lavet til nogen form for falsk, unøjagtig eller forkert erklæring om 24Genetics.com, dets adresse, medarbejdere, kunder eller om kvaliteten af ​​de tjenester, det leverer. Det vil i intet tilfælde blive udtrykt på siden, hvor linket er placeret, at 24Genetics.com har givet sit samtykke til indsættelse af linket eller at på anden måde sponsorerer, samarbejder, verificerer eller overvåger afsenderens tjenester. Brugen af ​​ethvert ord, grafisk eller blandet mærke eller ethvert andet karakteristisk tegn på 24Genetics.com på afsenderens side er forbudt undtagen i tilfælde, der er tilladt ved lov eller udtrykkeligt godkendt skriftligt af 24Genetics.com, og når det er tilladt, i disse tilfælde, en direkte link til websiden på den måde, der er fastlagt i denne klausul. Siden, der etablerer linket, skal trofast overholde loven og må under ingen omstændigheder disponere over eller linke til sit eget indhold eller indhold fra tredjeparter, der: (I) er ulovligt, skadeligt eller i strid med moral og gode skikke (pornografisk, voldelig, racistisk osv.); (II) fremkalde eller kan fremkalde den falske opfattelse hos brugeren, at 24Genetics.com abonnerer på, støtter, tilslutter sig eller på nogen måde understøtter afsenderens ideer, udtalelser eller udtryk, lovlige eller ulovlige; (III) er upassende eller ikke relevante for aktiviteten på 24Genetics.com med hensyn til stedet, indholdet og emnet på afsenderens hjemmeside. Ligeledes vil brugeren afholde sig fra at inkludere ethvert hyperlink (herefter "link") på webstedet, der er adresseret til en webside, der indeholder information eller ulovligt indhold, i strid med moral og almindeligt accepteret god skikke og offentlig orden.

2.5 Politik for beskyttelse af personoplysninger.

24Genetics.com anerkender vigtigheden af ​​at beskytte privatlivets fred for brugeren af ​​websiden, som har udviklet en politik for beskyttelse af personlige data, der gør dig opmærksom på, så brugeren frit og frivilligt beslutter, om du ønsker at facilitere a 24Genetics.com de personlige data, der kan kræves eller indhentes i anledning af din brug af denne hjemmeside og/eller anmodning om nogen af ​​de tjenester, der tilbydes på den. 24Genetics.com forbeholder sig retten til ensidigt at ændre, til enhver tid og uden forudgående varsel, sin persondatabeskyttelsespolitik for til enhver tid at tilpasse den til gældende lovgivning. For at anmode om oplysninger eller, hvor det er relevant, fortsætte med indgåelsen eller erhvervelsen af ​​de tilbudte tjenester, skal brugerne tidligere give 24Genetics.com visse personlige data, som vil blive behandlet med det formål at deltage i de forespørgsler, der stilles, hvor det er relevant, formalisere kontrakten på a distance, administrere, administrere, udlåne, udvide, forbedre og tilpasse de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden. Samt realisering af salgsfremmende og reklameaktiviteter på alle måder, der kan være af interesse for dig. I overensstemmelse med den organiske lov 15/1999 af 13. december, beskyttelse af personoplysninger (herefter "LOPD"), skal brugeren have ret til adgang, berigtigelse, annullering og modsigelse i overensstemmelse med reglerne i kraft af respekt for dine personlige data indsamlet som fastlagt i de foregående afsnit, at være i stand til at rette til sådanne formål ved fotokopi af ID, pas eller tilsvarende identitetsdokument til den angivne kontaktadresse. Interesserede parter informeres om, at de kan udøve deres ret til adgang, berigtigelse og annullering på følgende adresse: Paseo de la Castellana 95 etage 15A 28046 i Madrid, Spanien, eller på e-mailadressen [lopd@24Genetics.com] Brugeren accepterer udtrykkeligt medtagelsen af ​​de data, der er indsamlet under browsing af websiden, eller leveret ved at udfylde en hvilken som helst formular, såvel som dem, der er afledt af det kommercielle forhold og/eller levering af de købte tjenester, i filen nævnt ovenfor. På den anden side giver brugeren udtrykkeligt samtykke til, at de nævnte data behandles af personalet på 24Genetics.com, i tilfælde af indgåelse af kontrakt/brug af tjenester, der tilbydes via internettet, som kræver behandling af særligt følsomme data (sundhed). vil blive udført i overensstemmelse med tavshedspligten og tavshedspligten indeholdt i artikel 10 LOPD, med vedtagelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er indeholdt i kongelig anordning 1720/2007 af 21. december, som godkender reglerne for udvikling af LOPD (herefter " LOPD-forordningen"). Under dataindsamlingsprocessen og på hvert sted på websiden, hvor sådanne data anmodes om, vil brugeren blive informeret, enten via et hyperlink, enten i selve formen, om den obligatoriske karakter eller ikke af indsamlingen af ​​data. sådanne data. 24Genetics.com er forpligtet til at bruge de data, der er inkluderet i filen, at respektere deres fortrolighed og at bruge dem i overensstemmelse med formålet med filen, samt at overholde deres forpligtelse til at gemme dem og tilpasse alle foranstaltninger for at undgå ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang, i overensstemmelse med LOPD-forordningen og andre regler, der til enhver tid kan være gældende. Endelig vil deres personlige data og deres genetiske oplysninger også blive brugt på en fortrolig måde i tilfælde af mindreårige, idet barnets interesser i alle tilfælde prioriteres frem for enhver anden i overensstemmelse med bestemmelserne i organisk lov 1/1996 af 15. januar , af juridisk beskyttelse af mindreårige.

2.6 Brug af cookies.

Hjemmesiden har "cookies", der gør det muligt for 24Genetics.com at indhente en række data fra brugere. Hvad er cookies? Cookies er tekstfiler og tal, der indeholder små mængder information, som kan sendes til brugerens enhed (computer, smartphone, tablet …), når han besøger vores hjemmeside. Selvom cookies sendes til en enhed, er de ikke i stand til at få adgang til personlige oplysninger eller overføre vira, de sporer kun navigationen på websiden. Hvis du besøger vores websted igen, sendes disse cookies tilbage til vores websted eller til et andet websted, der genkender cookien, hvilket giver os mulighed for at genkende din enhed. Hvordan bruger vi cookies? Cookies er nyttige, fordi de giver dig mulighed for lettere at navigere mellem forskellige sider, huske dine præferencer, og vi bruger dem til at forbedre din onlineoplevelse. Vi bruger i øjeblikket session-cookies samt tekniske cookies, personaliserings-, analyse- og reklamecookies. Sidstnævnte tillader styring af de annoncepladser, der vises på nettet baseret på kriterier såsom indholdet eller hyppigheden af ​​annoncerne. Angiv endelig, at vi bruger Google Analytics. Denne cookie bruges til at indsamle information om, hvordan vores hjemmeside bruges. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde rapporter og som et hjælpeelement til at forbedre websiden. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjeparter. Cookien indsamler oplysninger anonymt, hvilket betyder, at den ikke kan linkes tilbage til brugeren. Den indsamler data såsom antallet af besøgende, der har brugt vores hjemmeside, hvor de besøgende kommer fra hjemmesiden og hvilke sider de har besøgt. Hvis du ønsker mere information om Google Analytics, kan du se dens online privatlivspolitik. Her kan du finde information om privatliv i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sociale medier cookies? På den anden side bruger de sociale netværk, som 24Genetics.com interagerer med på hjemmesiden, cookies i deres knapper til at dele. 24Genetics.com har ingen indgriben, kontrol eller information om resultater, er ansvaret for hvert socialt netværk. Når brugeren registrerer sig med legitimationsoplysninger for et socialt netværk, giver han det tilsvarende sociale netværk tilladelse til at opbevare en vedvarende cookie, der husker hans identitet og garanterer adgang, indtil den udløber. Brugeren kan slette nævnte cookie og tilbagekalde adgangen ved at opdatere sine præferencer i det tilsvarende sociale netværk. 24Genetics.com anbefaler brugeren at gennemgå betingelserne for brug og privatlivspolitikker og cookies for de anvendte sociale netværk. Hvordan kan jeg deaktivere cookies? Du kan vælge den mulighed, at din computer modtager en advarsel, hver gang en cookie sendes, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. For at gøre det skal du gå til konfigurationsmenuen i din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome …). Hver browser er forskellig, så vi anbefaler, at du tjekker hjælpemenuen i din browser for at vide, hvordan du indstiller dine cookies korrekt. Men husk, at det er muligt, at hvis du deaktiverer cookies, har du ikke adgang til nogle funktioner, der gør vores hjemmeside mere effektiv. Hvis du ikke ønsker, at data for dine besøg skal kommunikeres af Google Analytics, kan du installere Google Analytics Deaktivering Add-on til browsere. Her kan du finde mere information om installationen og afinstallationen af ​​det førnævnte supplement: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout De førnævnte websteder er ikke 24Genetics.com-websteder, og vi er ikke ansvarlige for deres indhold.

2.7 Intellektuel og industriel ejendomsret.

Indholdet af websiden (herefter "indholdet"), der til et rent udtalende og ikke-eksklusivt formål inkluderer tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, software, links og andet audiovisuelt indhold, såvel som dets grafik design og kildekoder er den intellektuelle ejendom tilhørende 24Genetics.com eller tredjeparter, der har overdraget deres brug til 24Genetics.com. Dette indhold er beskyttet af nationale love og internationale traktater vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, der er gældende. Ligeledes er alle varemærker, handelsnavne eller karakteristiske tegn af enhver art, der vises på hjemmesiden, ejet af 24Genetics.com eller tredjeparter, der, hvis det er relevant, har autoriseret 24Genetics.com til at inkludere og bruge dem på hjemmesiden. Alle industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder på denne hjemmeside er lovligt forbeholdt, og adgang til den eller dens brug af brugeren bør på ingen måde betragtes som tildeling af nogen licens eller brugsret på nogen aktiv, hvis ejerskab eller ejendom svarer til til 24Genetics.com eller tredjeparter. Hel eller delvis gengivelse på enhver måde af indholdet, varemærker, handelsnavne og karakteristiske tegn af enhver art, inkluderet på websiden, såvel som salg, overdragelse, leasing, distribution, offentlig kommunikation, transformation eller enhver anden bruge, at hvis du ønsker at give dem, uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra den tilsvarende ejer, er det totalt forbudt og vil blive retsforfulgt civilt og, hvor det er relevant, kriminelt i overensstemmelse med gældende nationale love og internationale traktater.

3. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AF TJENESTER TILBYDES PÅ WEBSIDEN

3.1. Information forud for ansættelse.

Disse generelle kontraktbetingelser, sammen med dokumentet om "Informeret samtykke" og de særlige betingelser, der måtte blive etableret, vil udtrykkeligt regulere de forhold, der opstår mellem 24Genetics.com og de brugere, der kontraherer de tjenester, der tilbydes via websiden. Vi informerer dig om, at det sprog, som kontrakten mellem 24Genetics.com og klienten vil blive perfektioneret på, under alle omstændigheder vil være spansk. Disse generelle betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i det spanske retssystem: lov 34/2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel, lov 7/1998 om generelle kontraktbetingelser, lov 7/1996 om detailhandelsforordningen, regler vedrørende forsvar af forbrugere og brugere, og hvor mange lovbestemmelser der er gældende. Brugen og/eller erhvervelsen af ​​en hvilken som helst af de tjenester, der tilbydes via websiden, indebærer accept som bruger, uden forbehold af nogen art, til hver og en af ​​disse generelle betingelser, såvel som til de særlige betingelser, der i dit tilfælde, styre overtagelsen. I denne henseende accepterer brugeren, at 24Genetics.coms tjenester er begrænset af, hovedsageligt, følgende spørgsmål afledt af genetisk forskning: (i) det meste af forskningen og genetiske undersøgelser udføres i den kaukasiske befolkning (hvid race); derfor er det muligt, at fortolkningerne faciliteret af 24Genetics.com ikke er gyldige i tilfælde af, at brugeren ikke tilhører den førnævnte race; (ii) som en fortsættelse af, hvad der er angivet i punkt (i) ovenfor, er genetiske sygdomsforhold normalt baseret på etnisk identitet, og forskning fokuserer på begrænsede populationer; disse undersøgelser kan således give viden om en specifik population, men ikke om et individuelt medlem, og på samme måde er sammenhængene ikke blevet undersøgt i mange populationer og kan derfor ikke være gyldige for andre populationer; og (iii) genetisk forskning skrider frem dag for dag, og som følge heraf kan den nuværende viden om genetik af visse sygdomme eller individuelle tilstande være delvis og unøjagtig. Derfor, som en fortsættelse af ovenstående, accepterer brugeren udtrykkeligt, at 24Genetics.com ikke garanterer, at dets tjenester (inklusive dets resultater) er fejlfrie, 100 % nøjagtige, pålidelige og sikre, har en midlertidig kontinuitet eller reagerer på visse forventninger . en del af brugerne. 24Genetics.com informerer om, at procedurerne for at udføre erhvervelsen af ​​tjenester er dem, der er beskrevet i disse generelle betingelser, såvel som de specifikke, der er angivet på skærmen under navigation, således at brugeren erklærer at kende og acceptere sådanne procedurer, som er nødvendige for at få adgang til de tjenester, der tilbydes på websiden. Enhver ændring og/eller rettelse af de data, som brugerne har leveret under navigationen, vil være mulige og skal udføres i henhold til indikationerne på websiden. De tjenester, der tilbydes på websiden, vil sammen med deres karakteristika og priser fremkomme i det tilsvarende katalog på skærmen. 24Genetics.com forbeholder sig retten til til enhver tid at bestemme de tjenester og, hvor det er relevant, produkter, der er indeholdt og tilbudt til brugerne via websiden. På denne måde kan 24Genetics.com til enhver tid tilføje nye tjenester og/eller produkter til dem, der er inkluderet på websiden, forstået, medmindre andet er angivet, at de vil være underlagt bestemmelserne i de generelle betingelser i kraft pr. tid. Ligeledes forbeholder 24Genetics.com sig retten til at stoppe med at give adgang til enhver tid og uden forudgående varsel til nogen af ​​de produkter eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden. MEGET VIGTIGT: BRUGERE AF DENNE WEBSTED SKAL VÆRE OVER 18 ÅR, og de skal følge instruktionerne på websidens forskellige skærmbilleder for at formalisere det ønskede køb. Ligeledes kan brugeren få adgang til websiden, men må ikke formalisere noget køb, hvis han/hun bor i et land eller territorium, hvis gældende lovgivning forbyder ham at indgå kontrakt med 24Genetics.coms tjenester. I sådanne tilfælde kan tilgængeligheden af ​​websiden ikke kvalificeres som et tilbud fra 24Genetics.com om dets tjenester til de mennesker, der får adgang til internettet fra disse lande eller territorier. I de tilfælde, hvor 24Genetics.com-tjenesterne vil blive brugt af mindreårige, vil det være nødvendigt for en af ​​deres forældre eller, hvis det er relevant, den af ​​dem at udøve forældremyndighed, som hyrer tjenesterne. I mangel af forældre vil ejeren af ​​værgemålet være den eneste, der kan indgå kontrakt med 24Genetics.com. For at 24Genetics.com-tjenester kan ydes til mindreårige, skal de, der har forældremyndigheden, bevise dette ved at sende telematik til 24Genetics.com en scannet kopi af deres DN.I. og DNI af barnet, hvis det allerede havde det, og Familiebogen. I mangel af DNI en scannet kopi af passet eller tilsvarende identitetsdokument (både af forælderen/indehaveren af ​​forældremyndigheden og af den mindreårige, hvis sidstnævnte allerede havde et pas eller tilsvarende identitetsdokument) vil blive udleveret. I tilfælde af at den person, der anmoder om 24Genetics.coms tjenester for en mindreårig, er deres værge, skal de bevise denne betingelse ved at sende en scannet kopi af dommen eller retsafgørelsen, der indeholder deres udnævnelse, sammen med deres DNI og DNI af barnet, hvis det allerede havde det. I mangel af DNI vil der blive udleveret en scannet kopi af passet eller tilsvarende identitetsdokument (både af værgen og den mindreårige, hvis sidstnævnte allerede havde et pas eller tilsvarende identitetsdokument). 24Genetics.com vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for sandheden af ​​udsagn fra dem, der erklærer at være indehavere af forældremyndighed eller værgemål for det barn, for hvem nogen af ​​de tjenester, der er beskrevet på hjemmesiden, er aftalt for. 24Genetics.com er ikke ansvarlig for at verificere ægtheden af ​​dokumentationen leveret af dem, der indgår kontrakt på vegne af den mindreårige.

3.2. Procedure for erhvervelse af tjenesteydelser.

For at erhverve 24Genetics.com-tjenester skal brugeren udfylde registreringsformularen med de nødvendige oplysninger, følge instruktionerne på skærmen for at foretage valget af den ønskede tjeneste, og når de har accepteret disse generelle betingelser og resuméet af køb, hvor detaljerne i den/de tjeneste/er, du ønsker at erhverve, er relateret, skal du angive betalingsoplysningerne -afhængigt af den eksisterende betalingsmodalitet i hvert enkelt tilfælde-. De oplysninger, som brugeren giver til 24Genetics.com under kontraktprocessen, skal være fuldstændige, sande og opdaterede.

3.3. Bekræftelse af den købte service og brugsanvisning.

I øjeblikket har 24Genetics.com bekræftelse på betalingen foretaget af brugeren, inden for en maksimal periode på 24 timer, vil sidstnævnte modtage en bekræftelses-e-mail, hvorigennem den vil blive informeret om det foretagne køb, og trinene til at følges i hvert enkelt tilfælde vil blive angivet. Hvis den købende bruger undtagelsesvis ikke modtager bekræftelsesmailen inden for en maksimal periode på 24 timer, skal du kontakte 24Genetics.com for at rapportere hændelsen på e-mailadressen info@24Genetics.com. Under alle omstændigheder, efter at have formaliseret købet, skal brugeren acceptere de særlige betingelser, som til enhver tid vil være tilgængelige på den webside, hvorigennem han foretog købet. På samme måde accepterer og garanterer brugeren ved at erhverve enhver 24Genetics.com-tjeneste: (i) at den udleverede spytprøve kommer fra brugeren eller fra den person, som tjenesten er aftalt for og ikke er et resultat af den. anvendelse af alle regler, der forbyder ham at levere nævnte prøve; (ii) at brugeren ikke arbejder eller på nogen måde er relateret til forsikringsselskaber, sundhedsselskaber eller andre tredjeparter, der kan have kommercielle interesser i at kende resultaterne af den service, der er indgået kontrakt med 24Genetics.com; og (iii) at du ikke erhverver tjenesten fra 24Genetics.com med det formål at videresælge, kopiere, reproducere eller udnytte den kommercielt på nogen måde, ej heller med det formål at kritisere, beskadige eller udføre nogen handling i modstrid med 24Genetics.com og sine aktiviteter. Brugeren er ansvarlig for korrekt ekstraktion af prøven ved at følge instruktionerne, der følger med sættet. I det tilfælde, hvor det ikke var muligt at udtrække nok DNA på grund af den forkerte ekstraktion af prøven, skal brugeren betale omkostningerne til sættet, dets afsendelse og behandling af en ny prøve til en værdi af 50 € for hver deltager.

3.4. Pris og betalingsmåde.

De priser, der er gældende på det tidspunkt, hvor købet foretages, er dem, der vises på skærmen (inklusive afgifter i hvert enkelt tilfælde), på oversigtssiden efter formalisering af købet, undtagen trykfejl. Priserne er inklusive moms, medmindre andet er angivet. Generelt vil enhver skat, sats og/eller skat, der påløber som følge af erhvervelsen af ​​tjenester, samt eventuelle andre udgifter, der måtte opstå deraf, være for Brugerens regning. I det øjeblik, hvor brugeren vælger en tjeneste til at købe den i beskrivelsen på skærmen, vil mængden af ​​den nævnte tjeneste fremkomme, samt, hvis det er relevant, den tilsvarende sag, til forsendelsesomkostningerne. Køb, afhængigt af de tjenester, der skal købes, kan betales på en af ​​nedenstående måder: – Bankoverførsel – PayPal Kreditkort (Visa, Master Card eller American Express): Betaling af prisen for de købte tjenester og forsendelsesomkostningerne , som vises på skærmen, kan foretages med kreditkort eller debet. Som et elektronisk betalingssystem har 24Genetics.com installeret en betalingsgateway for elektronisk handel, som er indgået i kontrakt med PayPal-enheden, Inc. Alle data, der leveres til dette formål, er krypteret for at sikre maksimal sikkerhed af samme. De er hostet på en sikker server, der er certificeret i henhold til SSL-protokollen (Secure Sockets Layer). Denne protokol er universelt understøttet af hovedbrowsere og garanterer brugeren: (I) identiteten af ​​modtageren af ​​deres data (ikke sælgerens efterligning), (II) fortroligheden af ​​de oplysninger, han har givet, og (III) integriteten (ingen manipulation) af de oplysninger, han har givet. Ligeledes oplyser 24Genetics.com, at det i intet tilfælde på nogen måde gemmer de data, som Brugerne har leveret gennem betalingsgatewayen, og at de kun opbevares, mens købet foretages, betalingen foretages og indtil udgangen af fortrydelsesperioden. For at give større sikkerhed for ejerne af kreditkort, er der på deres kort inkluderet et trecifret nummer, der fungerer som en identifikationskode til at verificere kortets fysiske tilstedeværelse under transaktioner over internettet. Dette trecifrede nummer er trykt på bagsiden af ​​dit kort (i signaturområdet), umiddelbart efter kortnummeret. For at forhindre svigagtige transaktioner med kreditkort, vil disse kontrolcifre blive anmodet om at validere operationen.

3.5. Tilbagetrækning af ordrer.

24Genetics.com's returpolitik er som følger: Det beløb, der skal returneres, er underlagt følgende betingelser: – Beløbet for dit køb vil blive refunderet med en bøde på 125€. – Hvis du allerede er gået videre med at sende prøven tilbage til vores laboratorium, kan du ikke gå videre til tilbagebetaling af det udbetalte beløb. Hvis køber undtagelsesvis har et problem i forbindelse med ordren, skal han kontakte 24Genetics.com for at løse det så hurtigt som muligt ved at sende en e-mail til følgende adresse info@24Genetics.com eller få adgang til returformularen på nettet.

3.6. Kommunikation mellem parterne – Kundeservice.

Med henblik på disse vilkår og betingelser, og for enhver kommunikation, der er nødvendig mellem 24Genetics.com og brugeren, skal disse sendes til kundeservice via e-mail (sendes en besked til følgende adresse: info@24Genetics.com) eller ved skriftlig kommunikation adresseret til kundeserviceafdelingen: BTL Paseo de la Castellana 95 Planta 15A, Madrid, 28046, Spanien. Kommunikationerne fra 24Genetics.com til brugeren vil blive foretaget i overensstemmelse med de data, som brugeren har angivet ved registreringen. Brugeren accepterer udtrykkeligt for al kommunikation relateret til brugen af ​​websiden og/eller erhvervelsen af ​​tjenester, brugen af ​​den ikke-krypterede elektroniske post som gyldig procedure for eftergivelse af ovennævnte kommunikation. Brugeren fritager 24Genetics.com for ethvert ansvar ved aflytning eller adgang til de elektroniske mails af ikke-autoriserede personer, samt for enhver skade eller skade, der kan ske på Brugeren som følge af computervirus, fejl i netværket eller analoge antagelser bortset fra, at de af årsager kunne tilskrives direkte 24Genetics.com.

3.7. Brug og opbevaring.

Brugeren accepterer, at 24Genetics.com etablerer praksis og begrænsninger i forhold til brugen af ​​sine tjenester, herunder blandt andet det maksimale antal dage, som indholdet kan gemmes, den maksimale plads på disken, der vil kunne bruges til at gemme dataene på sin konto eller det maksimale antal gange, som brugeren kan få adgang til på et bestemt tidspunkt. Brugeren accepterer, at 24Genetics.com kan ændre denne generelle praksis og begrænsninger diskretionært og til enhver tid.

3.8. Ugyldighed.

Hvis nogen af ​​de klausuler, der er inkluderet i nærværende generelle betingelser, blev erklæret, helt eller delvist, ugyldige eller ineffektive på grund af overtrædelse af den gældende lovgivning, vil den samme blive betragtet som ikke sat, idet den lever op til de generelle betingelser i alt andet, bortset fra at det er en klausul hvis gyldighed afhænger af gyldigheden af ​​de Generelle Betingelser eller deres undertrykkelse bestemmer et betydeligt fald i balancen mellem de gensidige fordele ved delene. I et sådant tilfælde vil brugeren og 24Genetics.com i god tro forhandle om erstatningen af ​​de klausuler, der er erklæret ugyldige eller ineffektive, og de foranstaltninger, der i højere grad tilpasser sig det tilsigtede formål.

3.9. Konfliktløsning. Gældende lov og jurisdiktion.

I tilfælde af, at der opstår en konflikt eller uoverensstemmelse i fortolkningen eller anvendelsen af ​​disse kontraktmæssige betingelser, skal begge parter, udtrykkeligt give afkald på enhver anden jurisdiktion, henvende sig til domstolene og domstole i Madrid (Spanien). Dette berører ikke kundens ret til at klage til forbrugervoldgiftsnævnet i deres distrikt.

  0
  Din Indkøbskurv
  din vogn er tom
   Beregn fragt
   Anvend Kupon